grafik

Book besøg

I Økolariet

DSC01381 1

Vælg indhold

Vælg målgruppe for at se muligt indhold.

69 valgmuligheder
DSC01564

Gruppebesøg på egen hånd

3-6 år
5-6 år
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Ungdomsuddannelse

Kender du Økolariet godt, og vil du gerne have din børne- eller elevgruppe med til et besøg, som du selv planlægger og gennemfører, kan du booke et gruppebesøg på egen hånd.

Har du ikke besøgt Økolariet før, anbefaler vi, at du enten booker et undervisningsforløb med en af Økolariets undervisere, eller at du besøger Økolariet på forhånd for at planlægge besøget og forberede konkrete aktiviteter, du kan sætte dine elever i gang med under besøget.

20220211 1054 FL K6A5121

Gruppebesøg på egen hånd - voksen

Voksne

Kender du Økolariet godt, og vil du gerne arrangere en tur for en gruppe venner, kolleger, fodboldholdet, strikkeklubben eller andre?

Hvis du selv vil planlægge og gennemføre arrangementet, kan du booke et gruppebesøg på egen hånd. Så er I sikre på, at der er plads og ingen ventetid, når I møder op.

Har du ikke besøgt Økolariet før, er det også en mulighed, at du booker en af Økolariets introduktioner. Så vil vi samle jer, og I får viden om et emne samt en vejledning til, hvordan I finder rundt i alle Økolariets spændende udstillinger.

Genbrugsplads2

Affaldskasse

3-6 år
5-6 år

Gennem Økolariet kan børnehaven og SFO'en låne en affaldskasse. Kassen indeholder en række bøger og aktiviteter, der kan bruges til at formidle om emnet affald og ressourcer i institutionen. I kan låne kassen i 4 uger og skal selv afhente og aflevere kassen i Økolariet.

MG 7614

Besøg på renseanlæg

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Turen går til Vejle Centralrenseanlæg, der ligger på Toldbodvej 20 i Vejle, hvor I får en gennemgang af anlægget og dets processer. Under rundvisningen på renseanlægget får eleverne gennem samtale og ved selvsyn indblik i spildevandets vej fra indløb, gennem mekanisk, kemisk og biologisk rensning frem til UV-belysningen og udløbet i Vejle Å. Efter rundvisningen mødes vi i Økolariets vandlaboratorium til en kort intro om de opfølgende aktiviteter i laboratoriet og i Økolariets udstilling om kloakken og spildevandsrensning.

Besøget på renseanlægget og i Økolariets vandlaboratorium kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om spildevandsrensning og vandmiljø eller i forbindelse med det fællesfaglige fokusområde om drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet ligger fagligt indenfor biologi og fysik/kemi.

Dette undervisningsforløb kan som udgangspunkt køres for én klasse (dvs. max 30 elever) ad gangen.

MG 7614

Besøg på renseanlæg - light

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Besøg på renseanlæg - light er til de klasser der ikke har 3 timer til det udvidede forløb om spildevandsrensning. Turen startes på Vejle Spildevand, Toldbodvej 20, 7100 Vejle. I rundvisningen på renseanlægget får eleverne gennem samtale og ved selvsyn indblik i spildevandets vej fra indløb, gennem mekanisk, kemisk og biologisk rensning frem til UV-belysningen og udløbet i Vejle Å. Herefter går turen tilbage til Økolariet, hvor der i Foyeren udleveres et opgavesæt til vores udstilling om kloakken og spildevandsrensning.

Besøget på renseanlægget og i Økolariets udstilling kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om spildevandsrensning og vandmiljø eller i forbindelse med det fællesfaglige fokusområde om drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Forløbet ligger fagligt indenfor biologi og fysik/kemi.

Dette undervisningsforløb kan som udgangspunkt køres for én klasse (dvs. max 30 elever) ad gangen.

DSC01440

Bundskraberen - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsmaterialet Bundskraberen er et skrabeark med spørgsmål til indholdet i Økolariets udstillinger. Eleverne skal to og to rundt i alle dele af Økolariets udstillinger med Bundskraberen i hånden for at finde svar på de stillede opgaver, der kan give dem en overordnet forståelse for begrebet bæredygtighed.

Undervisningsforløbet består foruden brugen af selve opgavearket også af en intro og en opsamling i plenum, hvor opgavernes temaer gennemgås og drøftes.

Undervisningsforløbet kan ligge alene, men vi anbefaler, at det bruges som en del af et længere forløb på skolen om miljø og bæredygtighed.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 3 klasser (dvs. max 90 elever) ad gangen.

DSC01440

Bundskraberen - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Undervisningsmaterialet Bundskraberen er et skrabeark med spørgsmål til indholdet i Økolariets udstillinger. Eleverne skal to og to rundt i alle dele af Økolariets udstillinger med Bundskraberen i hånden for at finde svar på de stillede opgaver. Fælles for spørgsmålene i Bundskraberen er emnet bæredygtighed.

Undervisningsforløbet består foruden brugen af selve opgavearket også af en intro og en opsamling i plenum, hvor opgavernes temaer gennemgås og drøftes.

Undervisningsforløbet kan ligge alene, men vi anbefaler, at det bruges som en del af et længere forløb på skolen om miljø og bæredygtighed.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 3 klasser (dvs. max. 90 elever) ad gangen.

DSC01440

Opgavesæt - Bundskraberen - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Bundskraberen er et opgavemateriale til at tage med rundt i Økolariets udstillinger. Det er velegnet til grundskolens 7.-10. klassetrin, men kan også i visse tilfælde være en nem lille aktivitet for elever fra ungdomsuddannelserne.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger.

Der vil ikke være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne. Dvs. at opgavesættet primært henvender sig til lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Bundskraberen" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Bundskraberen", som både indeholder intro, opgavesæt og opsamling.)

Man skal beregne 1-2 timer til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max 15 stk., som eleverne arbejder sammen om to og to. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

DSC01440

Opgavesæt - Bundskraberen - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Bundskraberen er et opgavemateriale til at tage med rundt i Økolariets udstillinger.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger.

Der vil ikke være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne. Dvs. at opgavesættet primært henvender sig til lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Bundskraberen" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Bundskraberen", som både indeholder intro, opgavesæt og opsamling.)

Man skal beregne 1- 2 timer til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max 15 stk., som eleverne arbejder sammen om to og to. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

DSC01634

Grøn superhelt på mission

3-6 år
5-6 år

Grøn superhelt på mission er et tilbud til børnehavegrupper, hvor de kommer rundt i Økolariets udstillinger og løser små missioner, der passer til aldersgruppen. Missionerne løses i små grupper med en voksen fra børnehaven i hver gruppe. De voksne får ved ankomst udleveret en vejledning med højtlæsningstekster og beskrivelse af missionerne, som er lige til at bruge sammen med børnene. Vejledningen sendes også ud sammen med bookingbekræftelsen, således at de voksne kan kigge materialet igennem og være klar til besøget hjemmefra.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 3 hold (dvs. max 90 børn) ad gangen

Økolariet 47

Vejle har en plan - en klimaplan

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Undervisningsforløbet "Vejle har en plan - en klimaplan" sigter mod at give elever fra 7.-10. klassetrin viden om det arbejde, der foregår i Vejle Kommune med at forebygge og håndtere fremtidige klimaforandringer.

Undervisningsforløbet består af et besøg i Økolariets klimaudstilling, hvor eleverne arbejder med opgaveark udarbejdet af Økolariets undervisningsteam. Til dette arbejde får læreren udleveret en fyldestgørende lærervejledning, der også bruges ved den efterfølgende opsamling sammen med eleverne.

Efter dette arbejde og en lille spisepause, starter besøgets anden del - en aktivitet kaldet CO2OPERATION. I denne aktivitet, som faciliteres af Økolariets underviser, fokuseres der i højere grad på elevernes egne muligheder for at reducere deres CO2-udledning og dermed bidrage til opfyldelse af klimamålene.

Dette forløb kan gennemføres med én klasse ad gangen (max. 30 elever).

Kost Og Klima 4

Maddetektiven - light

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Undervisningsforløbet Mad-detektiven - light handler om, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidig gøre noget godt for klimaet og naturen.

Hovedbudskabet, som leveres af en af Økolariets undervisere i en intro på ca. 30 min. varighed er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.

Med disse pointer i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingen KOSTbar KLODE, hvor de arbejder med at indsamle viden og løser opgaver om kost, klima og bæredygtighed. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Ud over den halve time til introduktionen skal man beregne ca. en time til besøget i udstillingerne.
Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om kost og klima med aktiviteter som undersøgelser af klassens klimavenlige kostvaner, arbejde med ”Stop Madspild” og lave mad af resterne fra køleskabet, besøg på et gartneri/landbrug og undersøge grønsagernes vej fra jord til bord og meget mere.

Dette forløb kan gennemføres med 2 klasser ad gangen (max 60 elever)

Kost Og Klima 4

Opgavesæt - Mad-detektiven

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på, hvordan vores kost påvirker klimaet og naturen, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstilling KOSTbar KLODE. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Maddetektiven" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Maddetektiven - light", som både indeholder intro, opgavesæt og opsamling.)

Man skal beregne 60 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne arbejder med parvist. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

Kostbar Klode 4

Bøf eller bønner - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet Bøf eller bønner handler om, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidigt både gøre noget godt for klimaet og for vores egen sundhed.

Hovedbudskabet, som leveres af en af Økolariets undervisere i en intro er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.

Med disse pointer i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne KOSTbar KLODE, hvor de arbejder med at indsamle viden og løser opgaver om kost, klima og bæredygtighed.

Efter besøget i udstillingen og en kort spisepause mødes klassen igen med Økolariets underviser og arbejder med puslespilsaktiviteten "Byg dig og kloden sund". Målet med denne aktivitet er, at eleverne forstår på et mere konkret niveau, hvordan de ved at lave små justeringer i deres madvalg, kan gavne både miljø, klima og egen sundhed.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med emner om kost, klima eller verdensmålene.

Dette forløb kan gennemføres med 1 klasse ad gangen (max 30 elever).

Kostbar Klode 4

Bøf eller bønner - light - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet Bøf og bønner - light handler om, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidig gøre noget godt for klimaet og naturen.
Hovedbudskabet, som leveres af en af Økolariets undervisere i en intro på ca. 30 min. varighed er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.
Med disse pointer i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne KOSTbar KLODE og Verdensrummet, hvor de arbejder med at indsamle viden og løser opgaver om kost, klima og bæredygtighed. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.
Ud over den halve time til introduktionen skal man beregne ca. en time til besøget i udstillingerne.
Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med emner om kost, klima eller verdensmålene.
Dette forløb kan gennemføres med 2 klasser ad gangen (max 60 elever).

030A7435

Opgavesæt - Bøf eller Bønner - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på, hvordan vores kost påvirker klimaet og naturen, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstilling KOSTbar KLODE. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Bøf eller bønner" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Bøf eller bønner" eller "Bøf eller bønner - light", som både indeholder intro, opgavesæt og opsamling.)

Man skal beregne 60 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne arbejder med parvist. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

 

 

Kostbar Klode 4

Bøf eller bønner - light - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Undervisningsforløbet Bøf og bønner - light handler om, hvordan kosten påvirker vores klode, og hvordan vi kan spise mere bæredygtigt og samtidig gøre noget godt for klimaet og naturen.
Hovedbudskabet, som leveres af en af Økolariets undervisere i en intro på ca. 30 min. varighed er, at vi skal spise mere grønt og mindre kød, for at det skal lykkes at nedsætte vores udledning af drivhusgasser. Samtidig skal vi også have fokus på madspild, for når maden ikke bliver spist og smides ud, belaster produktionen af fødevarerne klimaet til ingen verdens nytte.
Med disse pointer i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne KOSTbar KLODE og Verdensrummet, hvor de arbejder med at indsamle viden og løser opgaver om kost, klima og bæredygtighed. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.
Ud over den halve time til introduktionen skal man beregne ca. en time til besøget i udstillingerne.
Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt eller i et af de fællesfaglige undervisningsforløb fx. ”Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget”, ”Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår” eller ”Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer”.
Dette forløb kan gennemføres med 2 klasser ad gangen (max 60 elever).

Kostbar Klode 6

Opgavesæt - Bøf eller Bønner - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på, hvordan vores kost påvirker klimaet og naturen, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstilling KOSTbar KLODE. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Bøf eller bønner" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Bøf eller bønner" eller "Bøf eller bønner - light", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne 60 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne arbejder med parvist. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

030A3998 Eco

Dig, mig og klimaet

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Dig, mig og klimaet - light er et undervisningsforløb for elever i 0. - 3. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge, at klimaet forandre sig endnu mere. Hovedbudskabet for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan være med til at begrænse kommende klimaændringer, og derved forebygge, at vi kommer til at stå overfor voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på.
Undervisningsforløbet består af en 30 min. introduktion til klimaforandringer samt et besøg i udstillingerne med tilhørende billedjagt.

Undervisningsforløbet kan ligge alene, men vi anbefaler, at det bruges som en del af et længere forløb på skolen om klimaforandringer, bæredygtighed og miljø.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 2 klasser (dvs. max 60 elever) ad gangen.

030A3998 Eco

Opgavesæt - Dig, mig og klimaet

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Dig, mig og klimaet 1 er et opgavemateriale til 0. - 3. klassetrin, der tages med rundt i Økolariets klimaudstilling.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstilling Verden varmer op. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Dig, mig og klimaet 1" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Dig, mig og klimaet 1 - light", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne ca. 1 time til løsning af opgavesættet, og derefter er man velkommen til at gå rundt i de andre udstillinger i Økolariet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max 30 stk. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

030A3712 Eco

Verden varmer op - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Verden varmer op er et undervisningsforløb for elever i 4. - 6. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge at klimaet forandre sig endnu mere. 

Hovedbudskabet over for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan vi være med til at begrænse kommende klimaændringer og dermed forebygge, at vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på. 

Økolariets underviser laver en introduktion til Økolariet og præsenterer efterfølgende nogle af de problemstillinger og konsekvenser, der knyttes til klimaforandringer. Eleverne introduceres til handlemuligheder der kan bekæmpe klimaforandringerne. Med denne pointe i baghovedet arbejder eleverne skiftevis med konkrete praktiske undersøgelser og aktiviteter i vores undervisningsworkshop og rundt i Økolariets udstillinger for at finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på klimaudfordringerne. 

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for 1 klasse (dvs. max 30 elever) ad gangen.

030A3712 Eco

Verden varmer op - light - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Verden varmer op – light er et undervisningsforløb for elever i 4. - 6. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har for natur og mennesker, og hvordan vi selv kan undgå at forstærke klimaforandringerne og tilpasse os.
Hovedbudskabet for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan være med til at begrænse kommende klimaændringer, og derved forebygge, at vi kommer til at stå overfor voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på.

Undervisningsforløbet består af en 40 min. introduktion til klimaforandringer samt et besøg i udstillingerne med tilhørende opgaver.

Undervisningsforløbet kan ligge alene, men vi anbefaler, at det bruges som en del af et længere forløb på skolen om klimaforandringer, bæredygtighed og miljø.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 2 klasser (dvs. max 60 elever) ad gangen.

030A3712 Eco

Opgavesæt - Verden varmer op - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Verden varmer op 1 er et opgavemateriale til 4. - 6. klassetrin, der tages med rundt i Økolariets udstillinger med fokus på klimaforandringer.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger "Verden varmer op" og "KOSTbar KLODE". Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Verden varmer op 1" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Verden varmer op 1 - light" eller "Verden varmer op 1", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne ca. 1 time til løsning af opgavesættet, og derefter er man velkommen til at gå rundt i de andre udstillinger i Økolariet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max 30 stk. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

 

 

 

030A3768 Eco

Opgavesæt - Verden varmer op - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Verden varmer op er et opgavemateriale til 7. - 9. klassetrin, der tages med rundt i Økolariets udstillinger med fokus på klimaforandringer.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger "Verden varmer op" og "KOSTbar KLODE". Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Verden varmer op" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Verden varmer op".

Man skal beregne ca. 1 time til løsning af opgavesættet, og derefter er man velkommen til at gå rundt i de andre udstillinger i Økolariet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max 30 stk. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

030A3768 Eco

Verden varmer op - light - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Verden varmer op – light er et undervisningsforløb for elever i 7. - 9. klasse. I forløbet tages eleverne med i snakken om, hvad der er årsagen til, at klimaet forandrer sig, hvilke konsekvenser det har på natur og mennesker, og hvordan vi kan forebygge, at klimaet forandre sig endnu mere,
Hovedbudskabet for eleverne er, at vi ved at leve mere klimavenligt kan vi være med til at begrænse kommende klimaændringer og dermed forebygge, vi kommer til at stå over for voldsomme forandringer af livet på Jorden, herunder den måde vi mennesker lever på.

Undervisningsforløbet består af en 40 min. introduktion til klimaforandringer samt et besøg i udstillingerne med tilhørende opgaver.

Undervisningsforløbet kan ligge alene, men vi anbefaler, at det bruges som en del af et længere forløb på skolen om miljø, klimaforandringer og bæredygtighed.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 2 klasser (dvs. max 60 elever) ad gangen.

DSC0533

Skrald og Sjov

5-6 år
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Skrald og Sjov er et læringsforløb for daginstitutioner (5-6 år) og grundskoler (0.-3.klassetrin) om affald, affaldssortering og genbrug.
Læringsforløbet Skrald og Sjov tager eleverne med på opdagelse i affaldets verden.

Gennem samtale og praktiske opgaver, i undervisningslokalet og i udstillingen, får børnene større kendskab til begrebet affald. Via sorteringen af medbragt affald bliver børnene opmærksom på de forskellige grupper af affald der er samt vigtigheden af hvordan det sorteres.

Forløbet giver børnene en oplevelse af, at affald er en ressource og ikke nødvendigvis et problem, samt hvordan vi kan sortere vores affald, så vi genbruger mest muligt. Hvad kan affaldet genbruges til? Er der noget affald vi ikke kan genbruge? Og hvad kan vi som mennesker gøre for at bringe affaldsmængden ned?

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 3 klasser (dvs. max 90 elever) ad gangen.
(OBS: Ved booking af tre parallelle hold, vil man skulle påregne 20 minutter ekstra til besøget, for at alle hold kan nå gennem de forskellige aktiviteter. Dvs. i alt 2 timer og 50 minutter. Booking af 3 forløb sker ved henvendelse til salra@vejle.dk el. tlf. 76812054)

Plast I Havet 1

Min plastikverden

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Undervisningsforløbet ”Min plastikverden” handler om, den plast, som eleverne kender og bruger i deres dagligdag og udfordringen med at sørge for, at plasten ikke ender i naturen.

Eleverne undersøger hverdagsting – både dem af plast og alle de andre af papir, pap, glas, metal osv. – og får erfaringer med at genkende plast i alle de forskellige afskygninger, der findes.

Hovedbudskabet over for eleverne er, at plasten udgør et problem, hvis vi taber/smider det, og det havner i naturen, hvor det kan være til skade for dyr og mennesker.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen", hvor de løser opgaver. De skal også arbejde med konkrete praktiske aktiviteter, hvor de undersøger strandsand for plast samt indsamler plast fra ”havet” vha. robotter.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om affald med aktiviteter som indsamling af affald i naturen, forsøg med nedbrydningstider, besøg på genbrugspladsen, opbygning af affaldssystem i klassen og meget mere.

Dette forløb kan gennemføres med én klasse ad gangen (max. 30 elever).

Plast I Havet 1

Min plastikverden - light

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Undervisningsforløbet ”Min plastikverden - light” handler om, den plast, som eleverne kender og bruger i deres dagligdag og udfordringen med at sørge for, at plasten ikke ender i naturen.

Hovedbudskabet, som leveres af en af Økolariets undervisere i en intro på ca. 30 min. varighed, er, at plasten udgør et problem, hvis vi taber/smider det, og det havner i naturen, hvor det kan være til skade for dyr og mennesker.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen", hvor de arbejder med at indsamle viden og løse opgaver om plastudfordringerne. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen på skolen.

Ud over den halve time til introduktionen, skal man beregne ca. en time til besøget i udstillingerne.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om affald med aktiviteter som indsamling af affald i naturen, forsøg med nedbrydningstider, besøg på genbrugspladsen, opbygning af affaldssystem i klassen og meget mere.

Dette forløb kan gennemføres med op til to klasser ad gangen (max. 60 elever).

Plast I Havet 3

Opgavesæt - Min plastikverden

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på temaet plast og plastforurening, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger "Et hav af plastik" og "Genbrugsbyen". Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Min plastikverden" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Min plastikverden" eller "Min plastikverden - light", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne 60-90 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne enten arbejder med individuelt eller sammen to og to. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

Plast I Havet 3

Plastik fantastik - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet ”Plastik fantastik” handler om, hvordan plast er blevet en nærmest uundværlig komponent i vores hverdagsliv og nu indgår i så godt som alle de produkter, vi omgiver os med.

Eleverne undersøger hverdagsting, der indeholder plast og oplever, hvor utroligt forskelligt plast kan være. I et lille tankeeksperiment forestiller eleverne sig, hvordan en plastikløs verden ville være. Næsten umulig at forestille sig!?

Men der er også en bagside af plastikmedaljen. Nemlig den at plasten er svært nedbrydelig og ofte havner i naturen, hvor den kan ligge i hundredevis af år! Det betyder bl.a., at vi har fem store plastsupper rundt i de største verdenshave – og at plastsupperne tilsammen dækker et areal på størrelse med Afrika.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen", hvor de løser opgaver. De skal også arbejde med konkrete praktiske aktiviteter og undersøgelser for at finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på plastudfordringerne.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med emner som affald og vand.

Dette forløb kan gennemføres med én klasse ad gangen (max. 30 elever).

Plast I Havet 3

Plastik fantastik - light - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet ”Plastik fantastik - light” handler om, hvordan plast er blevet en nærmest uundværlig komponent i vores hverdagsliv og nu indgår i så godt som alle de produkter, vi omgiver os med.

I denne introduktion til emnet plast, tages udgangspunkt i hvor utroligt mange af elevernes hverdagsting, der indeholder plast og hvor forskelligt plast kan være. I et lille tankeeksperiment forestiller eleverne sig, hvordan en plastikløs verden ville være. Næsten umulig at forestille sig!?

Men der er også en bagside af plastikmedaljen. Nemlig den at plasten er svært nedbrydelig og ofte havner i naturen, hvor den kan ligge i hundredevis af år! Det betyder bl.a., at vi har fem store plastsupper rundt i de største verdenshave – og at plastsupperne tilsammen dækker et areal på størrelse med Afrika.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen" for at løse opgaver og finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på plastudfordringerne.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med emner som affald og vand.

Dette forløb kan gennemføres med to klasser ad gangen (max. 60 elever).

030A7038

Opgavesæt - Plastik Fantastik - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på temaet plast og plastforurening, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger "Et hav af plastik" og "Genbrugsbyen". Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Plastik fantastik" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Plastik fantastik" eller "Plastik fantastik - light", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne 60-90 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne enten arbejder med individuelt eller sammen to og to. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

030A7038

Plastik fantastik - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Undervisningsforløbet ”Plastik fantastik” handler om, hvordan plast er blevet en nærmest uundværlig komponent i vores hverdagsliv og nu indgår i så godt som alle de produkter, vi omgiver os med.

Vi ser på hverdagsting, der indeholder plast og taler om, hvor utroligt forskelligt plast kan være. I et lille tankeeksperiment forestiller eleverne sig, hvordan en plastløs verden ville være. Næsten umulig at forestille sig!?

Men der er også en bagside af plastikmedaljen. Nemlig den at plasten er svært nedbrydelig og ofte havner i naturen, hvor den kan ligge i hundredevis af år!! Det betyder bl.a., at vi har fem store plastsupper rundt i de største verdenshave – og at plastsupperne tilsammen dækker et areal på størrelse med Afrika.

Med denne pointe i baghovedet arbejder eleverne med opgaver i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen"og udfører konkrete praktiske aktiviteter og undersøgelser for at finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på plastudfordringerne.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med fællesfaglige forløb om den enkelte og samfundets udledning af stoffer samt produktion og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Dette forløb kan gennemføres med én klasse ad gangen (max. 30 elever).

030A7038

Plastik fantastik - light - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Undervisningsforløbet ”Plastik fantastik - light” handler om, hvordan plast er blevet en nærmest uundværlig komponent i vores hverdagsliv og nu indgår i så godt som alle de produkter, vi omgiver os med.

I denne introduktion til emnet plast, tages udgangspunkt i hvor utroligt mange af elevernes hverdagsting, der indeholder plast og hvor forskelligt plast kan være. I et lille tankeeksperiment forestiller eleverne sig, hvordan en plastikløs verden ville være. Næsten umulig at forestille sig!?

Men der er også en bagside af plastikmedaljen. Nemlig den at plasten er svært nedbrydelig og ofte havner i naturen, hvor den kan ligge i hundredevis af år!! Det betyder bl.a., at vi har fem store plastsupper rundt i de største verdenshave – og at plastsupperne tilsammen dækker et areal på størrelse med Afrika.

Med denne pointe i baghovedet går eleverne på opdagelse i udstillingerne ”Et hav af plastik” og "Genbrugsbyen" for at løse opgaver og finde viden om årsager, konsekvenser og løsninger på plastudfordringerne.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om bæredygtighed, produktion, naturgrundlag og menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt bl.a. i forbindelse med fællesfaglige forløb om den enkelte og samfundets udledning af stoffer samt produktion og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Dette forløb kan gennemføres med to klasser ad gangen (max. 60 elever).

Plast I Havet 1

Opgavesæt - Plastik Fantastik - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på temaet plast og plastforurening, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassens lærer udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og læreren instruerer selv klassen, så den kan arbejde selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger "Et hav af plastik" og "Genbrugsbyen". Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Da der ikke vil være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne, anbefaler vi, at opgavesættet benyttes af lærere, der er fortrolige med at have klasser med i Økolariet eller allerede har deltaget i undervisningsforløbet "Plastik fantastik" og derfor har mod på at stå for besøget selv. (Ønskes intro til udstillingerne og brugen af opgavesættet, skal man i stedet booke undervisningsforløbet "Plastik fantastik" eller "Plastik fantastik - light", som både indeholder intro og opgavesæt.)

Man skal beregne 60-90 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne enten arbejder med individuelt eller sammen to og to. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

DSC01593

Vandet omkring dig

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Økolariet tilbyder et undervisningsforløb for 0.-3. klasse, hvor eleverne føres gennem vandets forunderlige verden. Vandets tilstandsformer og egenskaber demonstreres, og dets forekomst utallige steder på Jorden anskueliggøres.

Via bearbejdning af vandets kredsløb i naturen kommes omkring væsentlige spørgsmål som: Hvad bruger planter, dyr og mennesker vand til? Hvor får vi vores vand fra? Hvilke krav stiller vi til det vand vi skal bruge? Hvordan påvirker mennesker vandet og dets kredsløb? Hvad kan vi gøre til daglig for at passe på det rene vand?

Besøget i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det indtænkes i et længerevarende emneforløb om vand og vandets kredsløb.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for op til 3 klasser (dvs. max. 90 elever) ad gangen.

MG 7742

Jagten på råstofferne

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra 7.-10. kl. i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Denne version af spillet foregår i Økolariets undervisningslokale. Økolariet stiller en spil-leder til rådighed. Hvis I ønsker også at have tid i udstillingerne, skal dette beregnes ud over spiltiden.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens resurser samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.

Forløbet ligger fagligt indenfor samfundsfag, geografi samt fysik/kemi.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for én klasse (dvs. max. 24 elever) ad gangen.

MG 7764

Jagten på råstofferne - ungdom

Ungdomsuddannelse

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra ungdomsuddannelser i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Denne version af spillet foregår i Økolariets undervisningslokale. Økolariet stiller en spil-leder til rådighed. Hvis I ønsker også at have tid i udstillingerne, skal dette beregnes ud over spiltiden.

Forløbet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens resurser samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.

Forløbet ligger fagligt indenfor naturvidenskabeligt grundforløb, naturgeografi og kemi alt efter hvilken sværhedsgrad af spillet, man vælger på spilhjemmesiden.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for én klasse (dvs. max. 30 elever) ad gangen.

MG 7764

Jagten på råstofferne - lån af spilkasse hel uge

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

En booking gælder fra søndag til lørdag. Dvs. at kassen kan hentes tidligst søndag før og skal afleveres senest lørdag efter bookingdatoen indenfor Økolariets normale åbningstid, som er alle dage (også weekender) kl. 10-16.

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra 7.-10. kl. i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Denne version af spillet foregår på jeres egen skole, alle materialer til spillet skal I hente på Økolariet. Eleverne spiller på egen smartphone, tablet eller bærbar PC.

Forløbet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens resurser samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.

Forløbet ligger fagligt indenfor samfundsfag, geografi samt fysik/kemi.

MG 7764

Jagten på råstofferne - ungdom - lån af spilkasse hel uge

Ungdomsuddannelse

En booking gælder fra søndag til lørdag. Dvs. at kassen kan hentes tidligst søndag før og skal afleveres senest lørdag efter bookingdatoen indenfor Økolariets normale åbningstid, som er alle dage (også weekender) kl. 10-16.

Jagten på råstofferne er et spil-baseret undervisningsforløb, hvor elever fra ungdomsuddannelser i grupper konkurrerer med hinanden om at skaffe mest viden om nogle af de råstoffer, der anvendes i moderne teknologi.

Spillet kombinerer informationssøgning på plancher, udførelse af praktiske forsøg og opgaveløsning på tablet/smartphone, mens elevgrupperne erobrer retten til minedrift på det store verdenskort, som er spillets samlingspunkt.

Denne version af spillet foregår på egen skole, alle materialer til spillet skal I hente på Økolariet. Eleverne spiller på egen smartphone, tablet eller bærbar PC.

Forløbet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et relevant emneforløb om jordens råstoffer, forbrug og fordeling af verdens resurser samt bæredygtighed og teknologisk udvikling.

Forløbet ligger fagligt indenfor naturvidenskabeligt grundforløb, naturgeografi og kemi alt efter hvilken sværhedsgrad af spillet, man vælger på spilhjemmesiden.

RCV

Besøg på RCV - ungdom

Ungdomsuddannelse

"Besøg RessourceCenter Vejle - ungdom" er et tilbud til ungdomsuddannelser om at komme med på rundvisning på Vejle Kommunes nye Ressourcecenter, Voervej 13, 7120 Vejle Ø.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for en gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

RCV

Besøg på RCV - voksen

Voksne

"Besøg RessourceCenter Vejle - voksen" er et tilbud til uddannelser om at komme med på rundvisning på Vejle Kommunes nye Ressourcecenter, Voervej 13, 7120 Vejle Ø.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for en gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Børkop - Børnehave

5-6 år

Med "Besøg din Genbrugsplads - Børkop" kommer de ældste børnehavebørn fra institutioner i Vejle Kommune med på rundvisning på genbrugspladsen på Overmøllevej 121 i Børkop.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver børnene den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Børkop kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Børkop

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

"Besøg din Genbrugsplads - Børkop" er et tilbud til skoler fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Overmøllevej 121 i Børkop.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Børkop kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Børkop

Besøg din genbrugsplads - Børkop - Ung

Ungdomsuddannelse

"Besøg din Genbrugsplads - Børkop" er et tilbud til ungdomsgrupper fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Overmøllevej 121 i Børkop.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Børkop kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Rundvisning Voksne

Besøg din genbrugsplads - Børkop - Voksen

Voksne

"Besøg din Genbrugsplads 4 - Børkop" er et tilbud til uddannelser fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Overmøllevej 121 i Børkop.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver deltagerne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Børkop kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Egtved - Børnehave

5-6 år

Med "Besøg din Genbrugsplads - Egtved" kommer de ældste børnehavebørn fra institutioner i Vejle Kommune med på rundvisning på genbrugspladsen på Nydamsvej 8 i Egtved.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver børnene den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Egtved kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Egtved

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

"Besøg din Genbrugsplads - Egtved" er et tilbud til skoler fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Nydamsvej 8 i Egtved.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Egtved kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Egtved Genbrugsplads1

Besøg din genbrugsplads - Egtved - Ung

Ungdomsuddannelse

"Besøg din Genbrugsplads - Egtved" er et tilbud til ungdomsgrupper fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Nydamsvej 8 i Egtved.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Egtved kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Rundvisning Voksne

Besøg din genbrugsplads - Egtved - Voksen

Voksne

"Besøg din Genbrugsplads - Egtved" er et tilbud til uddannelser fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Nydamsvej 8 i Egtved.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver deltagerne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Egtved kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Give - Børnehave

5-6 år

Med "Besøg din Genbrugsplads - Give" kommer de ældste børnehavebørn fra institutioner i Vejle Kommune med på rundvisning på genbrugspladsen på Dyrskuevej 2 i Give.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver børnene den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Give kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Genbrugsplads2

Besøg din genbrugsplads - Give

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

"Besøg din Genbrugsplads - Give" er et tilbud til skoler fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Dyrskuevej 2 i Give.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Give kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Give

Besøg din genbrugsplads - Give - Ung

Ungdomsuddannelse

"Besøg din Genbrugsplads - Give" er et tilbud til ungdomsgrupper fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Dyrskuevej 2 i Give.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Give kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Give

Besøg din genbrugsplads - Give - Voksen

Voksne

"Besøg din Genbrugsplads - Give" er et tilbud til uddannelser fra Vejle Kommune om at komme med på rundvisning på genbrugspladsen, Dyrskuevej 2 i Give.

Besøget på RessourcerGenbrug kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver deltagerne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på genbrugspladsen i Give kan køres for én gruppe á max 30 deltagere ad gangen.

Økolariet 93

Introduktion til Økolariet

Ungdomsuddannelse
Voksne

I introduktionen til Økolariet får du viden om forskellige aspekter af bæredygtighed, og du får inspiration til at træffe valg i dagligdagen, så din livsstil bliver mere bæredygtig.

Vi gennemgår vores spændende udstillinger, der har fokus på sansemæssige oplevelser, både til krop og hjerne. Her kan du bl.a. prøve Virtual Reality, hilse på de levende rotter i kloakken eller lade dig opsluge af den flotte projektion i Plastik i Havet. På den måde klæder vi dig godt på, til selv at gå på opdagelse i vores 1500 kvadratmeter store udstillinger.
Efter denne introduktion går I rundt på egen hånd i udstillingerne. Vi anbefaler, hvis I er en ungdomsuddannelse, at I lærere har formuleret nogle fokuspunkter, som eleverne kan bruge under besøget i udstillingerne.

Økolariets introduktioner kan gennemføres for op til 3 grupper á 30 personer (dvs. max. 90 personer) ad gangen.

Økolariet 93

Introduktion til klimaforandringer

Ungdomsuddannelse
Voksne

Få overblik og baggrundsviden om klimaforandringer. Emnet er i alle medier og bliver mere og mere påtrængende. En bred introduktion til emnet, der skaber sammenhæng i informationerne. Hvorfor ændrer klimaet sig, hvor har vi vores viden fra, og hvad kan vi gøre ved det. Samfundsfaglige problematikker berøres også, såsom udviklingen i den tredje verden samt politiske interesser.
Efter introduktionen går I på egen hånd rundt i Økolariets udstillinger.
Vi anbefaler, hvis I ankommer som ungdomsuddannelse, at I lærere har formuleret nogle fokuspunkter, som eleverne kan bruge under besøget i udstillingerne.

Økolariets introduktioner kan gennemføres for op til 3 grupper á 30 personer (dvs. max. 90 personer) ad gangen.

Økolariet 93

Introduktion til kost og klima

Ungdomsuddannelse
Voksne

Hvad har min mad med klimaforandringer og biodiversitet at gøre? Det får du svar på i denne introduktion, der forklarer sammenhængen mellem den mad vi spiser og globale udfordringer som klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Introduktionen fungerer også som en optakt til udstillingen KOSTbar KLODE. Her går gæsterne direkte ind i hjernen på den unge kvinde Ida og hører alle hendes tanker og overvejelser omkring kost og klima, og hvordan hun og alle andre kan gøre en forskel og spise mere klimavenligt og bæredygtigt. Efter introduktionen går I på egen hånd rundt i Økolariets udstillinger.
Vi anbefaler, hvis I ankommer som ungdomsuddannelse, at I lærere har formuleret nogle fokuspunkter, som eleverne kan bruge under besøget i udstillingerne.

Økolariets introduktion om kost og klima kan gennemføres for op til 2 grupper á 30 personer (dvs. max. 60 personer) ad gangen.

Økolariet 93

Introduktion til Økolariet - engelsk

Voksne
Ungdomsuddannelse

Denne introduktion foregår på engelsk og kan med fordel bookes til grupper, som enten er af blandede nationaliteter, eller hvis en klasse har besøg af en venskabsskole fra udlandet.

I introduktion til Økolariet får du viden om forskellige aspekter af bæredygtighed, og du får inspiration til at træffe valg i dagligdagen, så din livsstil bliver mere bæredygtig.

Vi gennemgår vores spændende udstillinger, der har fokus på sansemæssige oplevelser, både til krop og hjerne. Her kan du bl.a. prøve Virtual Reality, hilse på de levende rotter i kloakken eller lade dig opsluge af den flotte projektion i Plastik i Havet. På den måde klæder vi dig godt på, til selv at gå på opdagelse i vores 1500 kvadratmeter store udstillinger.

Efter denne introduktion går I rundt på egen hånd i udstillingerne.

Økolariets introduktioner kan gennemføres for op til 3 grupper á 30 personer (dvs. max. 90 personer) ad gangen.

IMG 2031

Besøg på RCV - indskoling

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

”Besøg RessourceCenter Vejle – indskolingen” er et tilbud til skoler om at komme med på rundvisning på RessourceCenter Vejle (RCV), Voervej 12, 7120 Vejle Ø.

På rundvisningen tager vi udgangspunkt i affald fra en typisk børnefødselsdag i dag – hvor meget affald, i form af fx engangsemballage, ender i skraldespanden efter fødselsdagsfesten? På rundvisningen sorterer vi affald fra et typisk fødselsdagsbord og så undersøger vi igennem en praktisk øvelse hvordan vi kan holde en bæredygtig børnefødselsdag næsten uden affald!   

Besøget på RCV kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for 1 gruppe á max 30 deltagere.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

RCV

Besøg på RCV - mellemtrin

4. klasse
5. klasse
6. klasse

”Besøg RessourceCenter Vejle – mellemtrin” er et tilbud til skoler om at komme med på rundvisning på RessourceCenter Vejle (RCV), Voervej 12, 7120 Vejle Ø.

Vi starter med en rundvisning på RCV hvor eleverne hører om affald, ressourcer og bæredygtighed. Efterfølgende bliver eleverne udstyret med en IPad og skal selv på (skatte)jagt efter yderligere viden på RCVs læringsbro. 

Besøget på RCV kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for 1 gruppe á max 30 deltagere.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

RCV

Besøg på RCV - udskoling

7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse

”Besøg RessourceCenter Vejle – udskoling” er et tilbud til skoler om at komme med på rundvisning på RessourceCenter Vejle (RCV), Voervej 12, 7120 Vejle Ø.

Vi starter med en rundvisning på RCV hvor eleverne hører om affald, ressourcer og bæredygtighed. Efterfølgende bliver eleverne udstyret med en IPad og skal selv på (skatte)jagt efter yderligere viden på RCVs læringsbro. 

Besøget på RCV kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for 1 gruppe á max 30 deltagere.
For institutioner og folkeskoler i Vejle Kommune er forløbet gratis.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

Foto Taarn

Introduktion til Økolariet - Virksomheder

Voksne

I introduktionen til Økolariet får du viden om forskellige aspekter af bæredygtighed, og du får inspiration til at træffe valg i dagligdagen, så din livsstil bliver mere bæredygtig.

Vi gennemgår vores spændende udstillinger, der har fokus på sansemæssige oplevelser, både til krop og hjerne. Her kan du bl.a. prøve Virtual Reality, hilse på de levende rotter i kloakken eller lade dig opsluge af den flotte projektion i Plastik i Havet. På den måde klæder vi dig godt på, til selv at gå på opdagelse i vores 1500 kvadratmeter store udstillinger.
Efter denne introduktion går I rundt på egen hånd i udstillingerne.

Økolariets introduktioner kan gennemføres for op til 3 grupper á 30 personer (dvs. max. 90 personer) ad gangen.

IMG 2569

Min natur - bliv naturvogter

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Undervisningsforløbet Min natur - bliv naturvogter er et undervisningsforløb for indskolingselever, der handler om variationen af dyr, der lever i Danmark, samt hvordan vi kan hjælpe med at øge biodiversiteten omkring os.

Målet med forløbet er:
* At eleverne får øje på den mangfoldighed af vildt liv, der findes omkring dem.
* At eleverne ved, at klodens forskellige dyr har forskellige krav til levesteder (føde og formering).
* At eleverne forstår, at vi mennesker kan være med til at skabe og bevare disse levesteder ved at
   indrette og ”invitere” naturen tæt på vores egne levesteder.

Som naturvogter i Økolariet får eleverne gennem forskellige aktiviteter kendskab til, hvordan vi kan etablere levesteder til dyr, der kan være givende for naturen og biodiversiteten og os selv.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om natur og biodiversitet.

Dette forløb kan gennemføres med én klasse ad gangen (max. 30 elever).

IMG 2569

Opgavesæt - Min natur

0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse

Vil I besøge Økolariet på egen hånd og fokusere på, hvordan variationen af dyr, der lever i Danmark, samt hvordan vi kan hjælpe med at øge biodiversiteten omkring os, kan I booke dette opgavesæt til besøget.

Ved ankomsten til Økolariet får klassen udleveret opgavesættet af foyerpersonalet, og klassen arbejder selvstændigt med at benytte materialet i Økolariets udstillinger. Der udleveres en lærervejledning, så I selv kan stå for opsamlingen hjemme på skolen.

Der vil ikke være nogen intro til udstillingerne og arbejdet med opgaverne. Ønskes dette, skal man i stedet booke undervisningsforløbet Min natur - bliv naturvogter.

Man skal beregne 60 minutter til løsning af opgavesættet.

Opgavesættet koster 200 kr. pr. klassesæt á max. 30 stk., som eleverne arbejder med parvist. For grundskoler beliggende i Vejle Kommune er materialet gratis.

MG 7558

Vores vand - light

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet ”Vores vand” handler om Danmarks grundvand. Eleverne får en indføring i vandets naturlige kredsløb, herunder dannelse af grundvandet. Desuden gives et overblik over, hvad der sker, når vandet pumpes op, føres gennem vandværket og videre ud til forbrugeren, forvandles til spildevand og til sidst renses på renseanlægget og sendes tilbage til det naturlige vandkredsløb. Forurening af grundvandet er også et fokuspunkt.

I Økolariets udstillinger finder eleverne viden om vandkredsløb, forurening af grundvandet, vandrensning og vandmiljø.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om vandkredsløb, drikkevand, spildevand og miljø.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for én klasse (max. 30 elever) ad gangen.

IMG 2031

Besøg på RCV - børnehaver

5-6 år

”Besøg RessourceCenter Vejle – børnehaver” er et tilbud til daginstitutioner om at komme med på rundvisning på RessourceCenter Vejle (RCV), Voervej 12, 7120 Vejle Ø.

På rundvisningen tager vi udgangspunkt i affald fra en typisk børnefødselsdag i dag – hvor meget affald, i form af fx engangsemballage, ender i skraldespanden efter fødselsdagsfesten? På rundvisningen sorterer vi affald fra et typisk fødselsdagsbord og så undersøger vi igennem en praktisk øvelse hvordan vi kan holde en bæredygtig børnefødselsdag næsten uden affald!   

Besøget på RCV kan stå alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til et emne om affald og genbrug. Det giver eleverne den bedste oplevelse og forståelse!

Besøg på RessourceCenter Vejle kan køres for 1 gruppe á max 30 deltagere.

Læs mere om det nye RessourceCenter Vejle her: Dit nye RessourceCenter - Vejle Kommune

MG 7558

Vores vand

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Undervisningsforløbet ”Vores vand” handler om Danmarks grundvand. Eleverne får en indføring i vandets naturlige kredsløb, herunder dannelse af grundvandet. Desuden gives et overblik over, hvad der sker, når vandet pumpes op, føres gennem vandværket og videre ud til forbrugeren, forvandles til spildevand og til sidst renses på renseanlægget og sendes tilbage til det naturlige vandkredsløb. Forurening af grundvandet er også et fokuspunkt.

I Økolariets vandlaboratorium laver eleverne efterligninger af den helt naturlige rensning, der sker ved nedsivning gennem jord, sand og grus, mens de øvrige aktiviteter foregår i udstillingerne.

I Økolariets udstillinger finder eleverne viden om vandkredsløb, forurening af grundvandet, vandrensning og vandmiljø.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om vandkredsløb, drikkevand, spildevand og miljø.

Dette undervisningsforløb kan gennemføres for én klasse (max. 30 elever) ad gangen.

IMG 2569

Vild natur

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Vild natur er et undervisningsforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne får indblik i variationen af liv, der findes omkring os, samt hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge denne variation.

Efter ankomsten med anvisning af garderobeplads og andre praktiske informationer, introducerer vi emnet ved at hilse på to af Økolariets vandrende pinde, Pil og Poul. De kan lide at spise grønne blade og vil gerne have det dejlig varmt og lidt fugtigt - men ikke for meget! Snakken om Pil og Poul danner udgangspunkt for, at eleverne selv undersøger andre dyrs krav til levesteder, hvorefter de på Økolariets tagterrasse prøver at finde dyrenes ideelle levesteder.

Efter en spisepause går eleverne i mindre grupper i gang med at bygge haver, der giver optimale forhold for de dyr, gruppens børn har udvalgt. Byggeriet foregår i modelstørrelse og munder ud i, at eleverne får et diplom for arbejdet med at bygge en have til netop deres dyr. Diplomet tages med hjem og bidrager til at fastholde besøgets hovedpointer samt at danne grundlag for videre arbejde med at skabe øget biodiversitet på skolen eller omkring egen bolig.

Når de styrede aktiviteter er afrundet, er der afsat ½ time til et kort besøg i Økolariets udstillinger. Med sig rundt får eleverne et aktivitetsark, så de kan lede efter dyr og deres levesteder rundt i Økolariet.

Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om biodiversitet og naturforvaltning.

Dette forløb kan gennemføres med 1 klasser ad gangen (max 30 elever).

IMG 2569

Vild natur - light

4. klasse
5. klasse
6. klasse

Vild natur - light er et undervisningsforløb for mellemtrinnet, hvor eleverne får indblik i variationen af liv, der findes omkring os, samt hvordan vi kan hjælpe med at bevare og øge denne variation.
Efter ankomsten med anvisning af garderobeplads og andre praktiske informationer, introducerer vi emnet ved at hilse på to af Økolariets vandrende pinde, Pil og Poul. De kan lide at spise grønne blade og vil gerne have det dejlig varmt og lidt fugtigt - men ikke for meget! Snakken om Pil og Poul danner udgangspunkt for, at eleverne selv undersøger andre dyrs krav til levesteder, hvorefter de på Økolariets tagterrasse prøver at finde dyrenes ideelle levesteder.
Når aktiviteten på tagterrassen er slut, og de styrede aktiviteter dermed er afrundet, er der afsat ½ time til et besøg i Økolariets udstillinger. Med sig rundt får eleverne et aktivitetsark, så de kan lede efter dyr og deres levesteder rundt i Økolariet. Vurdér selv, om den halve time er nok, eller I vil afsætte lidt mere tid i udstillingerne, efter aktivitetsarket er løst.
Undervisningsforløbet i Økolariet kan stå alene, men vi anbefaler, at det tænkes ind i et længerevarende emneforløb om biodiversitet og naturforvaltning.
Dette forløb kan gennemføres med 1 klasse ad gangen (max 30 elever).